Регистратко – най-лесният начин за регистрация на фирма

Търсите сигурна, бърза, непосредствена регистрация на нова фирма – ЕТ, ООД, ЕООД! От изключително значение за бизнеса ви е да преминете през регистрацията безпроблемно, за да започне реализацията на бизнес плана. Когато има възможност да направите това онлайн, нещата стават още по-лесни и достъпни.

В съвременния забързан свят на регулации и изисквания, последното което ви съветваме е сами да правите регистрация на фирма. Дори една незначителна допусната грешка в началната документация може да провали фиксирания старт на фирмата, компанията, търговското дружество.

 

Мислите си, че не е възможно да регистрирате компания бързо, изгодно и лесно? Можете да се убедите в обратното като използвате помощта на Регистратко. Срещу фиксиран хонорар получавате адекватна помощ при преминаване на бюрократичните процедури, позоваване на нормативната уредба, консултация за най-добрия вариант за регистрация съгласно целите и предмета на дейност на създаващата се компания.

 

Три важни стъпки характеризират целия процес:

 

Първо направете заявка в е registratko.com. Изберете как да се свържете с нас според предоставените възможности в сайта. От всяка точка на България, онлайн може да научите всичко.

 

Бъдете готови за подписване и оформяне на документи за сътрудничество и за придвижване на процедурите напред. Научавате какви са първоначалните такси за плащане – стандартни за процедурите по регистрация на фирма в България. Получавате информация за държавните такси и хонорара за извършване на регистрация от наша страна.

 

Връщате попълнените документи според споразумението, за да бъдат входирани в Агенцията по вписванията. Предстои технологично време за тяхната обработка и когато то премине, фирмата ще бъде регистрирана.

 

Какви регистрации на фирма мога да направя с Регистратко?

 

Регистрация на ЕТ – спазване на всички изисквания и покриване на нормативната база, за да регистрирате фирмата си като едноличен търговец.

 

Регистрация на ООД – изготвяне на документалната част за регистриране фирмата на двамата или повече съдружници в дружеството с ограничена отговорност.

 

Регистрация на ЕООД – извършване на процедурите по регистрация на еднолично дружество с ограничена отговорност.

 

Защо да ползвате нашите услуги?

 

След като знаете каква е процедурата важно е да разберете и с какво от Регистратко допълнително можем да Ви помогнем. Документацията за регистриране на фирма изобщо не е малко, така че спестявате време и ограничавате стреса падащ върху Вас когато правите всичко сами.

 

Инвестирайте в доверие към специализирана агенция, където работещите експерти познават всяка една стъпка, всеки един детайл, всеки един параграф, за да се изпълни бърза, точна и своевременна регистрация. Отвъд технологичното време за регистрация на фирма има цяла поредица от стъпки – извървени правилно, с адекватната специализирана намеса, те ще доведат до очаквания и търсен резултат.

 

Всяка регистрация изисква решителност. Всяка решителност се ражда от знание и подготовка. Чрез специалистите в registratko.com, вие що намерите всичкото това знание за нещата и ще бъдете подготвени, за да участвате активно в осигуряване на нужните материали.

 

В Интернет можете да намерите сайтове съветващи ви как сами да регистрирате фирма или какви са необходимите документи. Не можете да им се доверите напълно, защото информацията остарява бързо, правилата се променят, нормативните документи също. Когато обаче общувате с експертите в Регистратко, нещата са винаги актуални и съобразени с изисквания за регистрация към конкретен момент.

 

Удобство са пакетните услуги, моментално свалящи от цената, която иначе ще платите ако правите регистрацията без подготовка и умения. Спестете пари и ги инвестирайте в старта на бизнеса веднага след регистрацията.

 

След изготвянето на цялостната документация за регистриране, се прави проверка, за да се избегнат неточности, и да се подсигури, че информация е подадена коректно и точно, и като коректна и точна ще влезе в официалните институции. Когато регистрацията бъде готова, получавате напътствия и корекции относно как следва да водите фирмата на базата нейната дейност.

 

Имате регистрирана фирма, готови сте за следващата стъпка!

Как работим?

Обаждате се
Правим инициираща работна среща. Поемаме случая ви, взимаме воходящата информация, с цел регистрацията.
Подготвяме документи
Подготвяме документите и ги предвижваме към институциите.

Агенция вписвания

Подаване на документи в агенцията