ЕТ или ЕООД – това е дилемата?

За хората познаващи процесите на българския финансов пазар и бизнес делата не е тайна, че в последните години търговските фирми от типа ЕТ (едноличен търговец), намаляват за сметка на едноличните дружества с ограничена отговорност (ЕООД). Въпреки този факт, хората започващи бизнес инициативи не спират да задават въпроса коя форма е по-подходяща и защо.

В този текст, като предизвикателство пред Регистратко, представяме един по-ясен и задълбочен анализ на ситуацията ЕТ или ЕООД от гледна точка на съвременните процеси и законови изисквания. В крайна сметка при регистрация на фирма, трябва да сте добре подготвени преди да започнат процедурите.

Първо да разширим понятията. ЕТ е тази форма на управление, при която като собственик оперирате с лични средства при фирмените дела и съответно отговаряте с цялото си имущество когато задлъжнеете към кредитни институции. ЕООД е дружество разполагащо със собствен капитал и според Закона собственикът му ще отговаря пред заемодателите само със собствеността на самото дружество.

Кога ЕТ е подходящо?

Споровете за това дали ЕТ трябва да продължава да съществува не са от вчера. От доста време насам специалисти коментират въпроса, а и пазарните реалности показват, че тази форма на регистрация е все по-малко желана. Въпреки обективните причини за това, Законът все още позволява на българските граждани да регистрират еднолична фирма според конкретни правила.

Когато сте решили да развивате малък бизнес, нещо свързано със занаят, с предоставяне на услуги и без да имате сериозни суми като оборот, може да се спрете на формата ЕТ. Вие няма да сте юридическо лице, но ще бъдете физическо лице с право да упражнява търговска дейност. Сред предимствата на ЕТ е заплащането на патентен данък, определящ се според патентната дейност и характеристиките на обекта за осъщестяването ѝ. Ликвидацията на ЕТ също не отнема много време, така че лесно може да се заличи неработещо и нерентабилно такова.

В този смисъл, в сферата на козметичните услуги, авторемонтни дейности, поправка на битови уреди и други такива са подходящ бизнес развиващ се на един обект с един патент, следователно са подходящи за ЕТ. Осигуровките на търговеца ще са върху определен месечен доход, а в края на годината се прави така нареченото годишно изравняване на доходите.

Откъде идват проблемите и спада на желаещите да имате ЕТ?

Хората минали по пътя на регистрация на фирма от типа ЕТ, споделят че им тежат три неща. На първо място, това че имат неограничени отговорности доста влияе на сигурността и на вземането на правилни решения в трудни ситуации. Редом с винаги несигурния пазар и икономически климат в страната, хората се оплакват от тревожност, от смущения в здравето. Това са повърхностните причини за намаляване регистрациите на ЕТ.

Какви са предимствата на ЕООД дружеството?

Продължаването на мислите от предходния абзац предполага да се направи извод, че след като собствениците на ЕООД имат ограничена отговорност, тежестта и стресът върху тях са в по-малки дози. Това не значи, че при регистрация на ЕООД трябва да се подхожда безотговорно или, че тази форма на управление на фирма няма недостатъци.

Статистиката нееднозначно сочи повече предимства. Едно от тях е, че може да се стартира с първоначален капитал от 2 лв. Друг е въпросът, че специалистите не препоръчват такъв старт, но това зависи от природата на бизнеса. Така че тази тема може да консултирате отделно.

Данъчното облекчение при ЕООД дружеството е по-голямо отколкото при едноличен търговец. Редом с това според дейностите на дружеството има още възможности за облекчения от данъчната тежест и варианти за оптимизация по Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Месечното осигуряване на собственика или на назначения управител става върху избран осигурителен доход според кодекса на НОИ за социалното осигуряване.

При ЕООД и при ЕТ, ако годишният оборот надвиши 50 000 лв. законовите изисквания са за регистриране по ДДС. Ако направите това обаче още с фирмената регистрация, ще спестите сложни процедури на този напреднал етап. Всичко това, но още много други важни детайли за регистрацията на фирмите и тяхното управление можете да научите в registratko.com

Колкото до недостатъците на ЕООД. Те са свързани с това, че регистрацията струва по-скъпо отколкото при ЕТ, като това се дължи на държавните такси и прилежащите услуги по регистрация според Закона. Също така, заличителната процедура отнема ценно време, а това в съвременната бизнес и икономическа среда не е предимство.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *